top of page

Ten voordele van

Elk jaar organiseert Rotary Brugge Orscamp de jaarafsluitende loopwedstrijd in Oostkamp ten voordele van enkele goede doelen. De inkomsten worden integraal gevrijwaard om enkele maatschappelijk verantwoorde projecten te ondersteunen. Lees hieronder meer over de organisaties die dit jaar ondersteund zullen worden met de opbrengsten. 

images.jfif

De Kantel VZW

De Kantel is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg en biedt hulp wanneer een opvoedingsrelatie moeilijk loopt. We steunen ouders bij de opvoeding van hun kinderen en we helpen kinderen die de opvoedingssituatie thuis als problematisch ervaren. We begeleiden ook jongeren bij het zoeken van hun weg naar volwassenheid.

Indien de hulp ambulant kan verlopen spreken we van contextbegeleiding. Hiervoor kunnen ouders, jongeren en hulpverleners rechtstreeks terecht bij De Kantel (rechtstreeks toegankelijke hulpverlening).

Indien er een verblijf in De Kantel nodig is, dient er een aanvraag bij de toegangspoort te gebeuren. Deze hulpverlening is namelijk niet-rechtstreeks toegankelijk. Meestal gebeurt de verwijzing door een externe dienst (ondersteuningscentrum jeugdzorg, sociale dienst jeugdrechtbank, CLB, CAW, …).

Wasabi VZW

Wasabi wil een antwoord bieden op de vraag naar rust, een time out, ... door aan de basis te starten en een vangnet te creëren voor kinderen die uitvallen nog voor ze de leeftijd van 13 jaar bereikt hebben. Aangezien ze vaak worstelen binnen het schoolsysteem willen we hen een time-out geven waar ze ruimte krijgen om te ‘zijn’. We zetten het kind centraal en zien hen elk als uniek.  

In nauwe samenwerking met ouders, leerkrachten en professionals hanteren we een holistische aanpak waarbij kinderen hun veerkracht kunnen herontdekken om opnieuw schooluitdagingen aan te gaan. 

nood.webp
bottom of page